نوشته روی تابوت

بدون دیدگاه

دختر خانمی روی تابوت یکی از شهدای غواص نوشته بود: پدرم را قانع کن چادر بپوشم…

شهید گمنام

بدون دیدگاه

قسمتی از وصیت نامه یک شهید:

اگر برای خداست، بگذار گمنام بمانم…..

بگذارید گمنام باشم که به خدا قسم گمنام بودن بهتر است

از این‌که فردا افرادی همانند شما وصایایم را شعار قرار دهند و عمل را فراموش کنند

این موجب آزردن روح ما شهدا می‌شود.

بیشتر در ادامه مطلب…

(بیشتر…)