کلنا عباسک یا مهدی

بدون دیدگاه

مـ‌هدے جان

آبـــ ،
شــرمنده شد؛
ڪہ عباس را شرمنده‌ ڪرد..

اما عباس
باز هم “ڪاشف الڪربـــ” استــ ،
از “وَجہِ حســین“!

ڪاش
براے تو عباس باشیم،
بحق “ڪاشف الڪربـــ عَن وجہ الـحســین“…

نیا نیا گل نرگس

بدون دیدگاه

 

نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما

هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست

نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست

دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی

هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست

نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیع

که شهر ما نه مُهیای گامهای تو نیست

(بیشتر…)